Smutny t-shirt

Otrzymałam od mojego przyjaciela, który jest właścicielem serwisów smutnomi.pl oraz wesolomi.pl

Zestawy:

Odpowiedz.